Regulamin wypożyczalni EKOKLOCKI

 1. Przedmiotem wypożyczenia są oryginalne klocki Lego®.
 2. Dzień wypożyczenia nie wlicza się do okresu wypożyczenia.
 3. Nie wysyłamy zestawów do wypożyczenia.
 4. Klocki wypożyczane są osobom pełnoletnim (wymagany dowód osobisty). Zgodnie z zaleceniami producenta klocków Lego®, nie są one przeznaczone dla dzieci poniżej 3 roku życia (istnieje ryzyko zadławienia się małymi elementami). Za klocki oraz bezpieczeństwo przy zabawie odpowiada wypożyczający.
 5. Bezpośrednio przed wypożyczeniem klocki są ważone w obecności klienta oraz ponownie ważone w chwili oddania (w celu sprawdzenia kompletności). Wypożyczany zestaw składa się z następujących elementów zwrotnych: wybranych klocków
  w woreczku z brelokiem, torby przenośnej, karty wypożyczenia, instrukcji budowania, firmowego rozdzielcza oraz tacki na wyłożenie klocków. Po każdym użyciu klocki są dezynfekowane specjalnym płynem.
 6. Przed rozpoczęciem zabawy wypożyczonymi klockami Lego® upewnij się, że masz czyste ręce. Podczas zabawy nie zajmuj się spożywaniem posiłków, piciem napojów ani paleniem papierosów. Należy zwrócić szczególną uwagę na instrukcje, aby nie uległy zniszczeniu. Nie należy wyciągać kartek z koszulek, ani segregatora. Nie należy także usuwać, zdrapywać ani odklejać naklejek z elementów.
 7. Nie łącz wypożyczonych klocków z posiadanymi przez siebie klockami Lego® lub innej firmy.
 8. Do rozdzielania klocków nie używaj zębów i nie wkładaj klocków do ust. W przypadku, gdy jest problem z ich rozdzieleniem, użyj wyłącznie załączonego, przeznaczonego do tego specjalnego rozdzielacza.
 9. Po ułożeniu zestawu należy rozłączyć wszystkie elementy i umieścić je w woreczku z brelokiem, w którym zostały wypożyczone. Minifigurki, rozdzielacz oraz elementy specjalne zostały umieszczone w osobnym woreczku, natomiast materiały w instrukcjach. W/w elementy należy umieścić w odpowiednich miejscach.
 10. Opłaty za wypożyczenie pobierane są zgodnie z obowiązującymi cenami znajdującymi się na stronie internetowej: www.ekoklocki.pl. Ceny dotyczą usługi wypożyczenia.
 11. Koszty wynikające ze zdekompletowania lub uszkodzenia klocków pokryte zostaną z kaucji pobranej od Wypożyczającego. Wysokość kaucji określona jest na stronie internetowej. Wysokość potrącenia z kaucji obowiązuje wg zasady:
  Ubytki/uszkodzenia/braki:
  – do 5% wagi zestawu – potrącenie 5% kaucji,
  – do 10% wagi zestawu – potrącenie 10% kaucji,
  – do 15% wagi zestawu – potrącenie 15% kaucji,
  – powyżej 15% wagi zestawu – zatrzymanie 100% kaucji
  – minifigurki i akcesoria, unikalne i elektroniczne części – potrącenie wg indywidualnej wyceny (zgodnie z obowiązującymi cenami rynkowymi)
 12. Płatności (wypożyczenie i kaucja zwrotna) dokonywać można gotówką lub kartą w dniu wypożyczenia. Wypożyczający otrzyma zwrot kaucji w formie w jakiej została wpłacona (w przypadku płatności kartą – zwrot kaucji na tę samą kartę; czas zwrotu kaucji określona jest przez operatora Pay Tel SA, tj. max. do 7 dni roboczych).
 13. W przypadku problemów z oddaniem klocków na czas należy skontaktować się z nami telefonicznie. Brak wcześniejszego powiadomienia o zwrocie po terminie skutkuje potrąceniem 3 % kaucji za każdy dzień opóźnienia.
 14. Nieoddanie wypożyczonego zestawu w przeciągu 7 dni od daty zwrotu skutkuje zatrzymaniem 100% kaucji.
 15. Wypożyczone zestawy należy oddawać odpowiednio we właściwych woreczkach.
  W przypadku wypożyczenia więcej niż jednego zestawu, każdy woreczek z zestawem będzie niezależnie ważony.
 16. Dokonując wypożyczenia, Wypożyczający jednocześnie potwierdza, że zapoznał się
  z niniejszym regulaminem i go akceptuje.
 17. Dokładne warunki przetwarzania danych osobowych na potrzeby wykonywania usługi są dostępne na naszej stronie www.ekoklocki.pl.
  Życzymy miłej zabawy!

Polityka Prywatności