Polityka prywatności

firmy Ekoklocki Marek Przybylski

Adres naszej strony internetowej to: http://ekoklocki.pl.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest firma Ekoklocki Marek Przybylski
  z siedzibą w Gdyni przy ulicy Necla 6/2 Nr NIP 9570698060 Nr REGON: 386104973 tel. 697 726 833, adres e-mail: ekoklocki@ekoklocki.pl
 1. Administrator danych informuje, iż podawane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: RODO)
 1. Dane zbierane przez Administratora stanowią dane niezbędne do świadczenia usługi wypożyczenia zestawów klocków. 
 1. Podanie przez Klienta danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu wykonania umowy. 
 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 1. Administrator zbiera następujące dane:

a) Imię i Nazwisko 

b) Adres ( ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto) 

c) Numer telefonu 

d) nr PESEL 

 1. Zebrane dane wykorzystujemy do identyfikacji Klienta jako strony umowy w celu wykonania tej umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu jej nienależytego wykonania. Firma nie sprzedaje, ani nie udostępnia danych Klientów, chyba że obowiązek udostępnienia wynika wprost z przepisów prawa bądź jest niezbędny do dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenia praw firmy. 
 1. Do danych osobowych Klientów mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy firmy. 
 1. Firma Ekoklocki Marek Przybylski podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony danych osobowych naszych Klientów. 
 1. Klientom firmy przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez firmę. Ponadto prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, oraz prawo do bycia zapomnianym w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. 
 1. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. 
 1. W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). 
 1. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest
  w siedzibie firmy lub za pomocą skrzynki mailowej ekoklocki@ekoklocki.pl
 1. Firma Ekoklocki Marek Przybylski wykorzystuje w serwisie www.ekoklocki.pl pliki cookies. 

– Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które są przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników strony internetowej wypożyczalni i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

– Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania strony internetowej Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenia użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Udostępnienie danych osobom trzecim oraz przekierowanie użytkowników serwisu stron trzecich w tym serwisów społecznościowych. 

– W stosowanych przez Usługodawcę plikach cookies nie są zapisywane żadne dane osobowe użytkowników serwisu. 

– Użytkownik, który po raz pierwszy odwiedza serwis proszony jest o wyrażenie zgody na instalację plików cookies, które są aktywowane wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Użytkownika. 

– Proces instalacji jest realizowany za pomocą wyświetlanego na stronie głównej strony www.ekoklocki.pl okienka, zgodnie z którego treścią dalsze przeglądanie strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zainstalowanie plików cookies w jego urządzeniu. Taką zgodę Użytkownik może w każdej chwili wycofać, poprzez zmianę ustawień przeglądarki pozwalającą na zablokowanie zapisywania plików cookies, bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transmisji według taryf standardowych. W przeglądarce Użytkownik może ustawić, że zapisywanie plików cookies akceptowane jest wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody. Usługodawca zaznacza, że odwołanie zgody na zapisywanie i przetwarzanie danych przez pliki cookies jest skuteczne tylko na tym komputerze i dla tej przeglądarki, w których dokonano odpowiednich ustawień. 

– Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną usługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczaniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) 

16. Ekoklocki Marek Przybylski rezerwuje prawo do zmieniania, modyfikowania lub poprawiania niniejszej polityki w dowolnym momencie.