Mack Anthem

nr zestawu: 42078

ilość elementów: 2595
wymiary zestawu [cm]: 27x83x18
Rok 2019
wiek: 10+
Ilość dni: 3 dni 7 dni
Cena: 66 zł 116 zł
Kaucja Karta: 350 zł 315 zł
Kaucja Gotówka: 490 zł 420 zł