Harley Davidson

nr zestawu: 10269

ilość elementów: 1023
wymiary zestawu [cm]: 20x18x33
Rok 2019
wiek: 16+
Ilość dni: 3 dni 7 dni
Cena: 46 zł 76 zł
Kaucja Karta: 210 zł 190 zł
Kaucja Gotówka: 295 zł 250 zł